mDevTalk #6

Materiály ze šestého mDevTalku:

  • Všechny fotky z akce si můžete prohlédnout na naší FB stránce.
  • Slidy z Adamovy přednášky o RecyclerView a z Davidova talku o Firebase jsou nahrané na Slideshare.
  • Videa z přednášek najdete na našem YouTube channelu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *